Ένα παιδί παίζει κοντά σε εκσκαφέα που μετακινεί έδαφος στο λόφο Μαυροβούνι, στις 25 Ιανουαρίου 2021.

Ένα παιδί παίζει κοντά σε εκσκαφέα που μετακινεί έδαφος στο λόφο Μαυροβούνι, στις 25 Ιανουαρίου 2021.

© 2021 DunyaCollective