Ένας 19χρονος άνδρας από την Καπίσα στο Αφγανιστάν που απελάθηκε με συνοπτικές διαδικασίες από την Ελλάδα στην Τουρκία τον Απρίλιο του 2020, δείχνει τραυματισμούς που προκλήθηκαν από ανθρώπους που πιστεύει ότι ήταν Έλληνες αστυνομικοί που πραγματοποίησαν την παράνομη απέλαση.

Ένας 19χρονος άνδρας από την Καπίσα στο Αφγανιστάν που απελάθηκε με συνοπτικές διαδικασίες από την Ελλάδα στην Τουρκία τον Απρίλιο του 2020, δείχνει τραυματισμούς που προκλήθηκαν από ανθρώπους που πιστεύει ότι ήταν Έλληνες αστυνομικοί που πραγματοποίησαν την παράνομη απέλαση.

© 2020 private