Η Ελληνική Ακτοφυλακή έχει κατηγορηθεί ότι χρησιμοποιεί εξοπλισμό διάσωσης - συγκεκριμένα φουσκωτές, σωσίβιες σχεδίες – αφήνοντας αιτούντες άσυλο και μετανάστες να παρασυρθούν σε ανοιχτά νερά κοντά στα τουρκικά χωρικά ύδατα. 25 Μαΐου 2020 

Η Ελληνική Ακτοφυλακή έχει κατηγορηθεί ότι χρησιμοποιεί εξοπλισμό διάσωσης - συγκεκριμένα φουσκωτές, σωσίβιες σχεδίες – αφήνοντας αιτούντες άσυλο και μετανάστες να παρασυρθούν σε ανοιχτά νερά κοντά στα τουρκικά χωρικά ύδατα. 25 Μαΐου 2020 

© 2020 Τουρκική Ακτοφυλακή