Αιτούντες άσυλο και μετανάστες στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας στη Λέσβο, μετά από πυρκαγιά στις 16 Μαρτίου, 2020.

Αιτούντες άσυλο και μετανάστες στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας στη Λέσβο, μετά από πυρκαγιά στις 16 Μαρτίου, 2020.

© 2020 Manolis Lagoutaris/AFP via Getty Images