Ένας αιτών άσυλο στη βόρεια Τουρκία, στα σύνορα με την Ελλάδα, στις 6 Μαρτίου δείχνει τα τραύματα που ισχυρίζεται ότι υπέστη από τις ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας όταν διέσχισε τον Έβρο για να φθάσει στην Ελλάδα. Φωτογραφία από την Τουρκική Ραδιοφωνία και

Ένας αιτών άσυλο στη βόρεια Τουρκία, στα σύνορα με την Ελλάδα, στις 6 Μαρτίου δείχνει τα τραύματα που ισχυρίζεται ότι υπέστη από τις ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας όταν διέσχισε τον Έβρο για να φθάσει στην Ελλάδα. Φωτογραφία από την Τουρκική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση/Φυλλάδιο/Anadolu Agency

© 2020 Getty Images