Αιτούντες άσυλο από την Αλγερία σε προσφυγική κατάληψη στη Λέσβο. Άτομα συγκεκριμένων ιθαγενειών, όπως οι Αλγερινοί, θεωρούνται κατά τεκμήριο «οικονομικοί μετανάστες» και αντιμετωπίζονται σαν τα αιτήματά τους να είναι προδήλως αβάσιμα, και με αυτή την αιτ

Αιτούντες άσυλο από την Αλγερία σε προσφυγική κατάληψη στη Λέσβο. Άτομα συγκεκριμένων ιθαγενειών, όπως οι Αλγερινοί, θεωρούνται κατά τεκμήριο «οικονομικοί μετανάστες» και αντιμετωπίζονται σαν τα αιτήματά τους να είναι προδήλως αβάσιμα, και με αυτή την αιτιολογία συχνά τίθενται υπό κράτηση. 

© 2017 Arash Hampay για τη Human Rights Watch