Κατάληψη προσφύγων σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στη Λέσβο, όπου δεκάδες αιτούντες άσυλο ζουν με τον φόβο της αναγκαστικής επιστροφής τους στην Τουρκία στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας.

Κατάληψη προσφύγων σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στη Λέσβο, όπου δεκάδες αιτούντες άσυλο ζουν με τον φόβο της αναγκαστικής επιστροφής τους στην Τουρκία στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας. 

© 2017 Arash Hampay για τη Human Rights Watch