Αριστερά ο Παναγιώτης Δημητράς. Δεξιά ο Tommy Olsen. © 2019 EIN Secretariat – Agnes Ciccarone; © 2015 Adam Rosser

Αριστερά ο Παναγιώτης Δημητράς. Δεξιά ο Tommy Olsen. 

© 2019 EIN Secretariat – Agnes Ciccarone; © 2015 Adam Rosser