Una dona de la unió de venedors ambulants de Barcelona confecciona mascaretes protectores per als treballadors sanitaris, que compten amb poc material, març 2020.

Una dona de la unió de venedors ambulants de Barcelona confecciona mascaretes protectores per als treballadors sanitaris, que compten amb poc material, març 2020.

© 2020 Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes/Top Manta