2016-3-ijp-karadzic

Ratni lider bosanskih Srba Radovan Karadžić u sudnici na ročištu za izricanje presude po njegovoj žalbi na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u Hagu, 11. jula 2013. 

© 2013 Reuters