የኦጋዴን ዕስር ቤት ሳተላይት ካርታ፣h ግንቦት 2016 ኢትዮጵያ

የኦጋዴን ዕስር ቤት ሳተላይት ካርታ፣h ግንቦት 2016 ኢትዮጵያ

© CNES 2018 - Airbus DS 2018; Source Google Earth