May 12, 2011

Неконтрольований Біль

Зобов’язання України забезпечити надання паліативної допомоги згідно з принципами доказової медицини

КартаУкраїни
Глосарій
ПрологІсторіяВладаЖуковського
Короткийзміст
Головні рекомендації
Методологія
I. Огляд: паліативнадопомогазнеболення
II. Сільськамісцевістьвідсутніабоважкодоступнісильнодіючізнеболювальні
Історія Костянтина Зварича
Відсутність ліцензій на роботу з наркотичними засобами у медичних закладах та аптеках
Дезорганізована система надання послуг зі знеболення в Україні
Аптеки та опіоїдні знеболювальні
IIIЗабезпеченняякостіпослугзнеболення:  проблемаусійУкраїні
Історія Любові Клочкової
Порівняння практик знеболення в Україні з Принципами ВООЗ
Проблеми знеболення неонкологічного болю
V. Вивченняпричинчомубільзалишаєтьсябезлікування
Закони та нормативно-правові акти (полісі)
Освіта медичних працівників
Наявність наркотичних засобів
Роль фармацевтичної компанії «Здоров’я народу»
Роль МККН та Управління ООН з наркотиків і злочинності
Аналізточкизоруправлюдини
Національне законодавство
Право на здоров’я
Заборона жорстокого, нелюдського та такого, що принижує людську гідність, поводження  
ШляхупередРекомендаціїдляподальшоговиконання
Уряду України слід негайно:
У галузі законодавства та нормативно-правових актів
Для компанії «Здоров’я народу»
До міжнародної спільноти
Подяки