Отпращане и задържане от страна на България на сирийци и други търсещи убежище и мигранти
April 29, 2014
Докладът от 84 страници, озаглавен План за овладяване: Отпращане и задържане от страна на България на сирийци и други търсещи убежище и мигранти”, документира как през последните месеци българската гранична полиция, често чрез използване на прекомерна сила, е връщала незабавно в Турция хора, които явно са търсили убежище. Те са насилствено връщани през границата без съответните процедури и без възможност да подадат молби за убежище. България трябва да прекрати незабавните експулсирания на турската граница, да спре прекомерното използване на сила от страна на граничната охрана и да подобри отношението към задържаните и условията на задържане в полицейските участъци и центровете за задържане на мигранти.
Read the Report
ISBN: 978-1-62313-1265